Doživljaji sa Salpe (kolorit)

Uz potpuni blog sa fotografijama u crno-bijeloj tehnici na drugom LINKU, ovdje donosim i kolor dojmove sa Salpe. Uživajte! (Pripreme i polazak)   (Vožnja do sidrenja i noći)   (Noć i pripreme za ribolov)   (Oblačenje i početak ribolova)   (Izvlačenje ribe i sortiranje)   (Povratak kući i pristanak)  

Read More