Crno-bijeli kozmos

Vizualna umjetnost poput fotografije zahtijeva od vas da upijate sve što se dešava oko vas. Vježba percepcije u najljepšem obliku. Zahvalan sam na odabiru profesije jer vjerujem da unaprjeđuje življenje. Život dobiva nove dimenzije, više toga vidim, više toga mogu iskusiti, više toga istražiti. Od svojih početaka često sam preferirao crno-bijelu tehniku kao sredstvo za direktniju i intenzivniju poruku. S vremenom sam unaprijedio i način za traženje upravo crno-bijelih kadrova. Poput nekadašnje analogije, gledamo direktno u bit svega na drugačiji način…

Uživajte u mom kozmosu!!