Opće odredbe

KRALJEV GAMBIT j.d.o.o., Matka Laginje 11, 51 500 Krk, OIB: 17138327245 izdavač je internetske trgovine srdjanhulak.com. Naručitelj je osoba koja je naručila i platila proizvode. Primatelj je osoba koju je naveo naručitelj prilikom narudžbe, a naručitelj ujedno može i biti primatelj. Proizvodima se smatraju svi artikli na internet stranici srdjanhulak.com. Račun se ispostavlja na ime naručitelja ili ime njegove tvrtke i dostavlja se putem e-maila ukoliko nije drugačije navedeno.

 

Cijene

Na sve navedene cijene u internetskoj trgovini  PDV nije zaračunat temeljem čl. 90 st. 2. ZAKONA O PDV-u.

 

Narudžba

Narudžba je važeća od trenutka primljene uplate. Nakon narudžbe, naručitelju na e-mail adresu stiže potvrda sa svim relevantnim podacima. Narudžbu je moguće promijeniti u roku od sat vremena, unutar našeg radnog vremena putem e-maila ili telefona. Pod promjenom narudžbe, smatra se promjena podataka primatelja, adrese i sl. Prilikom narudžbe, naručitelj mora obratiti pažnju prilikom ispunjavanja formulara za narudžbu, a posebno na ime, prezime i adresu primatelja. Naručitelj mora biti siguran da će primatelj biti na mjestu određenom za dostavu u vrijeme dostave, jer u protivnom dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

 

Otkaz narudžbe

Zakon o zaštiti potrošača regulira otkazivanje narudžbe. Narudžbu je moguće otkazati prije nego je ona isporučena. Zahtjev za otkazivanje narudžbe naručitelj treba uputiti u pisanom obliku, putem e-maila na adresu foto@srdjanhulak.com.

 

Dostava proizvoda

Srdjanhulak.com obvezuje se dostaviti proizvod/e primatelju u određeno vrijeme. Dostavu vršimo nakon potvrde plaćanja. Dostava se vrši radnim danima, od ponedjeljka do petka, u periodu od 08:00 sati ujutro do 20:00 sati. Područje dostave je unutar granica Republike Hrvatske. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada primatelj, osoba na toj adresi ili službena osoba preuzmu dostavljeni proizvod i plate proizvod, ukoliko je primatelj prilikom narudžbe odabrao opciju plaćanja pouzećem.

 

Neispunjena dostava

Dostava nije moguća u sljedećim uvjetima: primatelj odbija pošiljku, netočne informacije o primatelju, primatelj nije na adresi, viša sila. Ukoliko ne možemo ispuniti dostavu iz bilo kojeg razloga, kontaktirati ćemo naručitelja (ili primatelja) i/ili ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke.

 

Reklamacije

Ukoliko ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni našom uslugom ili proizvodom, molimo Vas da nas kontaktirate kako bi riješili problem na obostrano zadovoljstvo. U slučaju reklamacije zbog greške na proizvodu potrebno je postupiti u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. Reklamacija proizvoda može se ostvariti ukoliko je kupac zaprimio proizvod koji nije naručio ili ukoliko proizvod ima grešku / oštećenje koje je nastalo prilikom transporta. Trgovac odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članak 400. podstavak 1.). Reklamacija nije moguća ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva izmjena u cilju popravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem. Za osnovane reklamacije izvršit će se povrat sredstava u potpunosti ili zamjena proizvoda ovisno o željama kupca. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, internet trgovina srdjanhulak.com vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail adresu foto@srdjanhulak.com ili poštom na adresu KRALJEV GAMBIT j.d. o.o., Matka Laginje 11, 51 500 Krk.

 

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, naručitelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Rok za jednostrani raskid započinje teći od dana kada je naručeni proizvod isporučen tj. dostava je izvršena primatelju (ili nekoj osobi na navedenoj adresi ili je dostavljena na navedenu adresu, iako na adresi u trenutku dostave nema nikoga, te u slučajevima kada isporuka greškom naručitelja nije moguća – pogrešni podaci za dostavu i sl.) Sukladno uvjetima navedenim na srdjanhulak.com, moguće je ostvariti jednostrani raskid ugovora. Za ostvarenje prava na jednostrani raskid, potrebno je popuniti obrazac i dostaviti ga na foto@srdjanhulak.com. Isključenje prava na jednostran raskid ugovora na daljinu Sukladno članku 79, Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14, 110/15 ), naručitelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora ( povrat robe ) u roku od 14 dana. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je: 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena 2. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču 3. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju povrata robe, potrošač je dužan robu, u roku od 14 dana od podnošenja zahtjeva za jednostranim raskidom ugovora, predati ili poslati trgovcu ili osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu. U slučaju povrata robe, troškove povrata snosi potrošač. U slučaju povrata robe, iznos će naručitelju biti vraćen na način na koji je i uplaćen (opća uplatnica), a ukoliko to nije moguće, srdjanhulak.com će od naručitelja tražiti drugi način za izvršenja povrata sredstava (npr. broj tekućeg računa). Obrazac za jednostrani raskid moguće je pronaći na: LINK. Za detalje kontaktirajte nas putem e-maila na adresu foto@srdjanhulak.com.

Upute za jednostrani raskid ugovora: Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavjestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkim poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona itd… U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka. Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona. Podstavak 9. Potrošač je dužan snositi troškove vračanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72.citiranog Zakona, odnosno, o troškovima nastalih vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode nemože biti vraćena poštom na uobičajen način.

 

Autorska prava

Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija, komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala (tekstovi, slike, logo i sl.) ili bilo kakvo drugo mijenjanje ove internetske stranice bez izričitog pismenog odobrenja srdjanhulak.com. Kršenje ove zabrane rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka.

 

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih informacija

Srdjanhulak.com se obavezuje pružiti zaštitu osobnih podataka naručitelja/primatelja, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su potrebni za ispunjenje naših obveza (dostava fotografija, izdavanje računa i sl.). Svi podaci o naručiteljima/primateljima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima srdjanhulak.com kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici srdjanhulak.com i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Srdjanhulak.com ne skladišti podatke o korisnicima (osim email komunikacije), ne zahtjeva registraciju u svrhu narudžbe niti koristi gore navedene podatke u neku drugu svrhu.

 

Kolačići

Srdjanhulak.com koristi kolačiće (eng. cookie – mala tekstualna datoteka/file kojeg generira web poslužitelj, a internetski preglednik ga sprema na računalo korisnika) kako bi osigurao funkcionalnost internetske trgovine i radi praćenja posjećenosti stranice (za što koristi Google Analytics – http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html). Korisnik srdjanhulak.com internetske trgovine može regulirati primanje kolačića putem postavki unutar internetskog preglednika. Srdjanhulak.com isključuje svaku odgovornost za gubitak funkcionalnosti usluge kada korisnik drugačije regulira (onemogući) prihvat kolačića. Korištenjem srdjanhulak.com internet trgovine smatra se da ste upoznati i suglasni s uvjetima korištenja.

 

Rješavanje sporova

Regulativom Europske unije, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci. Za pravne sporove koji mogu nastati vezani za korištenje internetske trgovine srdjanhulak.com nadležan Trgovački sud u Rijeci.

 

Završne odredbe

Srdjanhulak.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti ili promijeniti odredbe ovih uvjeta poslovanja, stoga savjetujemo da provjerite uvjete prije nego što namjeravate koristiti internetsku trgovinu. Srdjanhulak.com nije odgovoran za nemogućnost korištenja usluga internetske trgovine izazvanu višom silom, kao niti za štetu nastalu uslijed okolnosti koje se smatraju višom silom.