Lica grada Krka

Lica grada Krka

Cilj ovog projekta bio je napraviti trajni dokument o ljudima grada u kojem živim. Živjeti u gradu znači živjeti uz ljude. Ljude znamo iz susjedstva, sa njihovih poslova, sa ulice, iz viđenja, a ovaj projekt objedinjuje i sjedinjuje ljude u njihovim portretima.

Vjerujem da portreti iz projekta čine dušu moga grada kojem na ovaj način želim reći jedno veliko hvala jer sam ponosan na mjesto u kojem živim i na ljude uz koje živim.