Lica grada Krka

Što sam stariji to sam svjesniji kako su ljudi niti u tkanini koja se zove društvo. Svatko od nas igra svoju ulogu u ovom zamršenom kazalištu. Kako je jaka percepcija potrebna da budem dobar fotograf, često sve više obraćam pažnju svemu oko sebe – pa tako i ljudima. Zamislio sam ovaj projekt kao veliko hvala mom gradu i ljudima koji me okružuju. Uspješna izložba dokazuje da je koncept bio itekako dobro pogođen, kao i fotografije koje su se “razgrabile”, a svi katalozi s izložbe ubrzo su nestali usprkos velikoj seriji. Ponosan sam na iskorak koji sam napravio u komunikaciji kada sam svakoga upitao za fotografiju i od tih niti napravio tkaninu koja se zove projekt Lica grada Krka. Hvala vam svima!