Portali

Svaki dan kroz njih prolazimo. Većinu ih ne zapažamo, a ipak su tu. Vrata kao portali iz jednog svijeta u drugi. Izvana, iznutra. Iz tame u svjetlo. Iz hladnog u toplo. Šetajući jedan dan kroz grad Krk, zapažao sam ih. A što sam zapažao, fotografirao bih. Svaki klik je bio poput terapije, svaka nova zanimljiva vrata poput pronalaska blaga. Svaka drugačija, svaka naočigled drugačija. Jeste li ih zamijetili? Jeste li ih primijetili?