Fotografija kao brand

Mnoge stvari definiraju brand – logoi, vizuali, boje i fotografija. Kroz godine rada mnoge fotografije iz mog pera su krasile naslovnice, članke te bile image fotografije destinacija/brandova/biznisa.

Ovisno po potrebi treba se razlučiti što pokušavamo dobiti s kojom fotografijom. Nije isto fotografiramo li event ili proizvode. Nije isto ako se rade fotografije za društvene mreže, fotografije koje će koristiti treće osobe ili image fotografije.

Često je potrebna samo jedna fotografija kako bi definirali brand ili čitav projekt. Takva jedna fotografija je nastala prilikom izrade sadržaja za TZ Njivice-Omišalj i definirala je cijeli Camino projekt kroz svoju ekspresivnost.

Ista fotografija krasi knjižicu o Camino rutama, thumbnailove videa, naslovnice članaka, profilnu fotografiju na službenim Facebook stranicama itd. Ta fotografija postala je sinonim za krčke Camino rute i Camino pokret.

Kroz vizualnu priču i jezgrovitost poruke u jednoj fotografiji možemo reći sve potrebno za čitav jedan projekt poput Camina na otoku Krku.

Koristite li vi snagu fotografije za poruku svog branda na tržištu?