Portali

Svaki dan kroz njih prolazimo. Većinu ih ne zapažamo, a ipak su tu. Vrata kao portali iz jednog svijeta u drugi. Izvana, iznutra. Iz tame u svjetlo. Iz hladnog u toplo. Šetajući jedan dan kroz grad Krk, zapažao sam ih. A što sam zapažao, fotografirao bih. Svaki klik je bio poput terapije, svaka nova zanimljiva […]

Read More