Radovi Ivana Volarića (Piturića)

Nedavno sam imao veliku čast pomoći Centru za kulturu grada Krka u izradi fotografija koje će biti temelj knjige o Ivanu Volariću poznatijem kao Pituriću. Riječ je o iznimnoj osobi sa prelaza 19. na 20. stoljeće koja je zaslužna za mnoge likovne radove u otočkim crkvama.

 

 

Volarić je bio svestrana osoba i povijest je dugo skrivala njegove kvalitete. Nedavno se kroz druge projekte počelo otkrivati klupko informacija vezane uz život ovog otočkog umjetnika. Osim što je bio uspješan poslovni čovjek, kao vlasnih hotela u Baški, te vlasnik vinograda u Vrbniku, Piturić je također i osoba koja je dominirala svojim radovima na otoku Krku po pitanju sakralne umjetnosti. Iznimno kvalitetni radovi su biti do nedavno nepovezani s njegovim imenom.

 

 

U suradnji sa centrom za kulturu iz Krka izvršili smo sveobuhvatno slikanje mnogih lokaliteta na otoku Krku kako bi napravili fundus fotografija o radu g. Volarića. Pred vama je manji dio fotografija koje će biti dio te knjige, koju se i sam veselim vidjeti uskoro!