Doživljaji sa Salpe (kolorit)

Uz potpuni blog sa fotografijama u crno-bijeloj tehnici na drugom LINKU, ovdje donosim i kolor dojmove sa Salpe. Uživajte!

(Pripreme i polazak)

FK3A2523 FK3A2536 FK3A2548 FK3A2552

 

(Vožnja do sidrenja i noći)

FK3A2562 FK3A2563 FK3A2568 FK3A2573 FK3A2579 FK3A2606 FK3A2613

 

(Noć i pripreme za ribolov)

FK3A2614 FK3A2630 FK3A2631 FK3A2637 FK3A2638 FK3A2643 FK3A2648 FK3A2654 FK3A2671

 

(Oblačenje i početak ribolova)

FK3A2674 FK3A2680 FK3A2683 FK3A2710 FK3A2759 FK3A2776 FK3A2787 FK3A2798 FK3A2830 FK3A2844 FK3A2853

 

(Izvlačenje ribe i sortiranje)

FK3A2865 FK3A2866 FK3A2910 FK3A2942 FK3A2947 FK3A2949 FK3A2966 FK3A2967

 

(Povratak kući i pristanak)

FK3A2977 FK3A2983 FK3A2994 FK3A3011 FK3A3038 FK3A3040 FK3A3041 FK3A3042 FK3A3045 FK3A3050