Fotografiranje referentnog rada – Sitolor

Sitolor je tvrtka iz Slavonskog Broda specijalizirana za rekonstrukciju, sanaciju i održavanje važnih industrijskih građevina, cestovnih dionica i raznih drugih konstrukcija koje zahtijevaju konstantan rad kako bi ispunjavala svoju funkciju kvalitetno. Oni su specifična tvrtka za specifično tržište ali pravilno uočavaju bitnost fotografiranja vlastitog rada tj. fotografiranje referentnog rada za povećavanje referenci i portfelja!

Pošto je većina nas, a pogotovo osoba koja odlučuje o angažmanu, vrlo vizualan tip – logika iza vizualizacije vlastitog rada jedna je od najbitnijih odluka koje može donijeti bilo koja tvrtka.

U prilogu možete vidjeti neke od nastalih referentnih fotografija u suradnji sa Sitolorom na dvije dosadašnje lokacije: Urinj i Krčki most.

Obje lokacije su predstavljale izazov i baš zato sam ponosan što sam mogao svojim okom i kadrom doprinijeti boljem vrednovanju njhovog rada u pospješenju marketinga ove vrijedne i kvalitetne tvrtke! Pogledajte foto-galerije u prilogu:

 

(Urinj i sanacija dimnjaka)

 

 

 

(Sanacija Krčkog mosta)