Rijeka i snaga ljudi

Mišljenja sam da fotograf nije samo tihi promatrač već i kroničar svog vremena. Fotografija kao medij bilježi trenutak i pohranjuje ga. Zbog mojih nonića, dio djetinjstva te kasnije niz godina odrasle dobi proveo sam u Rijeci na fakultetu. Kao višeslojan grad, Rijeka je idealan teren za vježbanje kadra, dokumentiranja i uklapanje u scenu. Ovaj projekt […]

Read More