Suradnja sa Prirodoslovnim muzejem Rijeka

Kroz godine sam imao priliku surađivati sa mnogim instancama u turizmu i svijetu kulture ali moram priznati da me je iznimno razveselila suradnja sa Prirodoslovnim muzejem Rijeka!

Suradnja se inicijalno očituje kao velik otkup fotografija što za trajni postav muzeja, što za partnerski projekt i putujuću izložbu KRASn’KRŠ koji ima za cilj prikazati ljepote krša i umjetnosti kamenja.

Nakon uspješne suradnje sa Gradom Krkom na knjizi Milana Sijerkovića ovaj puta je u upotrebu otišlo 84 autorske fotografije u suradnji sa Prirodoslovnim muzejem Rijeka.

Najveća sreća je što autorske fotografije idu pred prave oči budućih posjetitelja muzeja te što će biti pred očima publike ove interesantne putujuće izložbe o kršu i kamenu. Divno je da nešto što je moja ljubav (ne samo fotografija već i krš i mnoge foto-serije posvećene dokumentiranju istog) konačno sjaje punim sjajem i žive dalje.

Veliko hvala Prirodoslovnom muzeju Rijeka i hvala mladoj Nadiji Dunato Pejnović za ispruženu ruku suradnje.

U prilogu vas pozivam da pogledate dio fotografija koje su pronašle novi život u novim projektima: