Promotivni materijali

Video promotivni materijali nisu samo trend nego i ključ današnje digitalne prisutnosti. Realizacije projekata “krune” se video osvrtom na trud mnogih, brandovi se video materijalima plasiraju na tržište, Facebook publika voli pogledati video klipove namijenjene njima kao korisnicima.

Ako se dobro dozira – video može pružiti i efektivnu konkurentsku prednost. Pogledajte u prilogu nedavne video uratke izašle iz vlastite produkcije.

 

Mala Barka 2:

(Editing, muzika te većina snimljenog materijala)

Krk Bike Story:

(Produkcija, editing i muzika)

Dogmasocks video:

(Produkcija, editing i muzika)