Video za društvene mreže (Fulfinum)

Nedavno je završeno snimanje i editiranje prvog od nekoliko uradaka za TZ Njivice/Omišalj o antičkom lokalitetu Fulfinum.

Ovdje se radi o ciljanoj proizvodnji video sadržaja za promociju na društvenim mrežama. Kod ovog videa bitno je spomenuti da se ciljano radila duljina od jedne minute kako bi se maksimizirala pažnja gledatelja i uz video kadrove je napisan jednostavan ali efektan tekstualni subtitle kako bi video bio čitljiv većini publike (engleski jezik). Tekst je pisala Lana Pajdaš, a snimanje i montaža je mojih ruku djelo.

Od opreme sam koristio dron za zračne snimke, gimbal za pokretni stabilizirani kadar te slider za filmske i čiste završne kadrove. Pogledajte odličan rezultat u prilogu koji je u samo jedan dan na Facebooku pogledalo gotovo 3 tisuće ljudi!